Home Privacy Policy

Privacy Policy

Privacyverklaring Clevr bvba

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 19 juni 2018

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website en diensten van Clevr bvba (hierna “wij”, “ons” genoemd).

Wij hechten enorm veel belang aan de privacy van onze klanten en bezoekers van onze website. Met deze reden gaan wij uw gegevens alleen verwerken op een manier die conform is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR).

Persoonsgegevens die wij verzamelen

Wij verzamelen gegevens om efficiënt te kunnen werken en u de beste ervaringen met onze producten en diensten te kunnen bieden. U geeft een aantal van deze gegevens (optioneel) rechtstreeks aan ons door, bijvoorbeeld bij het aanmaken van een account op onze website, wanneer u iets aankoopt, als u zich inschrijft voor een van onze events, wanneer u reageert op één van onze acties,…Wij spannen ons ook in om uw persoonsgegevens te updaten en bij te werken om hun nauwkeurigheid te behouden.

Gegevens die wij verzamelen:
Contactgegevens: Naam, adresgegevens, e-mail, telefoonnummer, bankrekeningnummer, bouwplannen en EPB-voorstudie.

Waarvoor gebruiken wij deze persoonsgegevens?

De persoonlijke informatie die u ons verstrekt, kan worden gebruikt om onze relatie met u te beheren, of om de website aan u gerelateerde diensten aan te passen of te verbeteren. Verder verwerken we uw gegevens ook om uw aankopen correct af te handelen.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken voor marketingdoeleinden of om u promotiemateriaal of mededelingen te sturen met betrekking tot diensten die door ons worden geleverd en waarvan wij denken dat ze interessant voor u kunnen zijn.

U kunt op elk moment verzoeken dat we stoppen met het sturen van communicatie, e-mails of andere correspondentie. Dit kan zonder motivering en gratis door een e- mailbericht te sturen naar info@clevr.be of op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan in onze nieuwsbrief.

Een overzicht van onze verwerkingsactiviteiten:

 • Nieuwsbrief uitsturen
 • Het voorbereiden van een overeenkomst
 • Het afsluiten van een overeenkomst
 • Uitschrijven van facturatie – opvolgen betalingsverkeer
 • Account op de website beheren
 • Organiseren van seminaries/events/opendeurdagen
 • Afhandelen/leveren van je aankopen
 • Verbeteren van de service
 • Klantenservice aanbieden – informeren omtrent acties
 • Klachten afhandelen

Hoe lang houden wij persoonsgegevens bij?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wat strikt noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren die in deze privacyverklaring worden uiteengezet. Met het oog daarop behouden wij uw gegevens tot 10 jaar na de levering van onze producten aangezien dit de uiterste verjaringstermijn is voor contractuele vorderingen naar Belgisch recht. Indien u verdere informatie wenst omtrent de exacte termijn, kan u ons steeds contacteren.

Overdracht van gegevens aan derden

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen. Wel worden uw gegevens bewaard in onze databank. De toegang tot uw persoonsgegevens is enkel mogelijk voor onze medewerkers en dit in zoverre zij over uw persoonsgegevens moeten beschikken in het kader van een toekomstige, lopende of vroegere samenwerking. Wij zullen uw persoonsgegevens ook niet doorgeven buiten de EU, indien wij dit toch zouden voorzien dan berichten wij u hiervan.

Veiligheid van uw persoonsgegevens

Wij doen er alles aan om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen. We gebruiken passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen op een zodanige manier dat de verwerking voldoet aan de vereisten van de nationale en Europese wetgeving. De inspanningen die wij doen, eisen wij eveneens van onze leveranciers.

Mocht er toch iets fout lopen dan zullen wij u daarvan in de mate van het mogelijke zo snel mogelijk inlichten en in elk geval alle nodige maatregelen treffen om verdere verspreiding van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Uw rechten

 • Recht van toegang en inzage
  U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.
 • Recht van verbetering, verwijdering en beperking
  U heeft steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 • Recht van verzet
  U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van directe marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.
 • Recht van vrije gegevensoverdracht
  U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde en gangbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
 • Recht van intrekking van de toestemming
  Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om deze toestemming in te trekken.
 • Recht om klacht in te dienen
  U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, email: commission@privacycommission.be.

Opmerkingen, vragen, suggesties?

Aarzel niet om contact op te nemen!

Contacteer ons