Home Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Filter op
Alle categorieën
Ventilatie
Vloerverwarming
Warmtepompen
Vloerverwarming

Is vloerverwarming aangenaam?

Vloerverwarming is een aangename vorm van verwarmen en koelen.  Dit omdat hierbij geen lucht verplaatst wordt zoals bij radiatoren en convectoren. Huidige systemen hebben een regime van  35/30°C t.o.v. vroeger 45/40°C. Dit wil zeggen dat de gemiddelde watertemperatuur 32,5°C in de vloer is. Dit is nog steeds kouder dan onze eigen lichaamstemperatuur waardoor we dit niet meer als hinderlijk ervaren.

Vloerverwarming

Welke legafstand dien ik te nemen bij het plaatsen van vloerverwarming?

We raden een legafstand van 10cm aan voor vloeren. Voor de verwarming is meestal een legpatroon van 15 à 20cm voldoende, echter is de koelvraag meestal hoger dan de warmtevraag. Bij een legpatroon van 10cm kan het maximale koelvermogen afgegeven worden aan je woning. Bijkomend heb je als voordeel dat je vertrektemperatuur lager ligt bij verwarming met een legafstand van 10cm t.o.v. 15cm of 20cm. Hier kan je weer energie besparen.

Ventilatie

Maakt een ventilatiesysteem veel lawaai?

Geluid en ventilatiesystemen gaan hand in hand. Belangrijk is om je systeem goed te laten ontwerpen en selecteren.  Enerzijds is het belangrijk een goede selectie te maken van je ventilatie-unit, dit toestel zeker niet te klein selecteren is de boodschap. Hoe harder het toestel moet werken, hoe meer geluid het zal produceren. Anderzijds is het belangrijk om de verdeling van de lucht te regelen in voldoende grote kanalen. Hoe kleiner de luchtkanalen hoe hoger de luchtsnelheden, hoe groter de lucht weerstand hoe meer geluid er zal ontstaan om dezelfde luchthoeveelheid erdoor te krijgen.

Ventilatie

Vraagt een ventilatie-installatie veel onderhoud?

Het preventief onderhouden van je ventilatie-systeem kan je veel energie besparen. Hoe properder de filters, warmtewisselaar en roosters, hoe minder je installatie moet werken en bijgevolg dus minder energie zal nodig hebben om te ventileren. Dit onderhoud kan je zeer simpel zelf uitvoeren door je roosters 2 maal per jaar te reinigen met een stofzuiger. De levensduur van de luchtfilters kan je verlengen door deze te stofzuigen. We raden aan om je filters minstens 1 maal per jaar te vervangen, in bosrijke omgevingen soms tot 3 maal per jaar. De warmtewisselaar reinig je best minstens 1 maal per jaar door te stofzuigen.

Hierdoor zal je toestel minder elektriciteit nodig hebben en een betere energie-uitwisseling hebben.

Het reinigen van een kanalennet is moeilijker zelf uit te voeren en hiervoor adviseren we een gespecialiseerde vakman.

Ventilatie

Welk ventilatiesysteem kies ik best?

De meest gekozen systemen zijn balans-ventilatie systemen of beter gekend als ventilatie type D-systemen.  Hierbij wordt zowel mechanisch lucht ingeblazen als afgeblazen, de energie tussen beide luchtstromen wordt hierbij gerecupereerd met hoge rendementen, tot meer dan 90 %.  Deze systemen zorgen voor een goede spreiding van je nodige verse lucht en verwijderen ook de vervuilde lucht naar buiten toe. Dit systeem zal je de meeste E-peil punten opleveren.

Het andere meest voorkomende systeem is gekend als een ventilatie type C-systeem. Hierbij wordt enkel een afzuiging van de vervuilde lucht voorzien en de verse lucht wordt rechtstreeks van buiten aangezogen via raamroosters. Het grote nadeel van dit systeem is dat men in de winter zeer koude lucht binnen brengt in de woning en deze energie zal extra gecompenseerd moeten worden met het verwarmingssysteem. De lucht die via de raamroosters binnenkomt wordt vaak als hinderlijk ervaren (tocht gevoel). Het systeem C is goedkoper in installatie, maar duurder in verbruik. Zowel in de winter als de zomer.

Warmtepompen

Heeft een warmtepomp onderhoud nodig?

De warmtepomp heeft geen wettelijke verplicht onderhoud nodig zoals dat wel is bij een gasinstallatie. Bij een warmtepomp kan een preventieve opvolging van de installatie de levensduur wel verlengen. De compressor is de belangrijkste component van de warmtepomp. Door het opvolgen van de draaiuren per jaar en het aantal start&stops kom je al ver. Het aantal draaiuren zou tussen de 1800 à  2000 uren per jaar mogen liggen. Het aantal start&stops tussen de 500 en 600 op jaarbasis.

Bij een geothermisch systeem is het aangeraden om de waterdruk van het systeem op te volgen zoals je dit zou doen bij een ketel. Als extra zou je door een specialiseerde vakman om de 2 jaar de samenstelling van je glycol mengsel kunnen laten nameten om te vermijden dat je lussen zouden invriezen.

Bij een lucht-water systemen is het 2-jaarlijks proper maken van de buitenunit uitermate belangrijk. Dit kan simpel zelf gebeuren door de unit met een tuinslang te reinigen. Hierdoor zal het rendement van het toestel goed blijven en bijgevolg het aantal draaiuren beperkt, wat de levensduur en het verbruik ten goede komt.

Warmtepompen

Wat kost een preventief onderhoud van een warmtepomp?

De kostenprijzen kunnen variëren in functie van het type toestel, de bereikbaarheid van het toestel en de afstand die een technieker moet afleggen om ter plaatsen te komen. Gemiddeld moet men rekening houden met een kost tussen  280€ en  350€ per controle beurt, dit is zonder verbruiksmaterialen.

Vloerverwarming

Wat zijn de voordelen van vloerverwarming?

Vloerverwarming is een laag-temperatuuroplossing, en ideaal in combinatie met energie zuinige systemen zoals warmtepompen. Een voordeel van vloerverwarming is dat er, in tegenstelling tot bij radiatoren, geen wanden nodig zijn om iets tegen te hangen en deze dus vrij blijven om kasten, ramen, … te plaatsen.

Bij het gebruik van een vloerverwarmingssysteem in combinatie met een warmtepomp kan met een kleine investering ook gekoeld worden. Door steeds beter te isoleren en luchtdicht te maken van je woning gaat er nog weinig energie naar verwarming van je woning en is er aandacht nodig aan de interne warmteontwikkeling (koken, strijken, menselijke activiteit, … ).

Vloerverwarming is een zeer zuinig afgiftesysteem voor zowel verwarming als koeling omdat het de massa (vloer) opwarmt/koelt. Dit heeft als gevolg dat het een traag reagerend systeem is en niet snel kan reageren op externe factoren (plots opkomende zon).